نوع

واحد

قیمت

پنجره UPVC

متر مربع 

پنجره آلومینیوم

متر مربع 

پنجره ترمال بریک

متر مربع 

شیشه سکوریت دوجدار لمینیت

متر مربع 

شیشه سکوریت دوجدار ساده

متر مربع 

شیشه سکوریت سوپر کلییر

متر مربع 

شیشه فلوت ساده 4میل

متر مربع 

شیشه فلوت ساده 6میل

متر مربع 

شیشه فلوت ساده 10میل

متر مربع 

آیینه ساده 4 میل اردکان

متر مربع 

آیینه ساده 6 میل اردکان

متر مربع